Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №16 Дніпровської міської ради

 

Навчальний процес

 

 

                                       

 У  закладі дошкільної освіти №16 навчальний рік починається 1 вересня та закінчується 31 травня наступного року.

 З 1 червня по 31 серпня проводиться оздоровлення дітей.      

       Робота  закладу організована у відповідності до Положення про дошкільний навчальний заклад, власного Статуту, річного планування.      

       Діяльність педагогів установи спрямована на реалізацію законів України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, змісту оновленого Базового компоненту.

        Враховуючи позиції  держави щодо модернізації дошкільної освіти, які чітко визначені в Базовому компоненті дошкільної освіти, колектив ЗДО № 16 «Іскорка» визначив власні кроки концептуального переосмислення  організації та змісту освітнього процесу в установі.

          В Концепції розвитку закладу розвинуто ідею особистісно- орієнтованої моделі взаємодії педагога та дітей  як можливої платформи для становлення особистості  дитини, окреслено відмінності у рівнях теоретичного осмислення цілей, змісту освітніх реформерних процесів та практичної побудови освіти в комунальному закладі.

       Пріоритетними формами та методами  навчання та виховання є використання інтерактивних  та інтегративних технологій, диференційованих форм організації освітнього процесу, визнання індивідуальності, самобутності кожного вихованця як особистості.       

        Організація життєдіяльності дітей насичена цікавим змістом їхнього буття разом з дорослим у спеціально створеному розвивальному просторі. Оформлення груп, кабінетів, залу є педагогічно-доцільним, відповідає естетичним та педагогічним вимогам.     

          Кожне групове приміщеня   має свій оригінальний стиль. В вікових групах облаштовані розвивальні предметно-ігрові осередки за освітніми напрямами  дошкільника: особистість дитини, дитина в сенсорно-пізнавальному просторі, дитина в природному довкіллі, гра дитини, мовлення дитини,дитина в соціумі, дитина у світі мистецтва. Тематика осередків оформлена й наповнена матеріалами, посібниками та іграшками із врахуванням освітніх вимог та вікових особливостей вихованців, що дозволяє задовольнити індивідуальні інтереси дітей, зробити навчально-виховний процес диференційованим. Облаштування ігрового та розвивального простору кожної групи дає можливість вихованцям діяти як невеличкими підгрупами так і індивідуально.     

         Розвиток творчої особистості дитини, її здібностей, реалізація її внутрішнього потенціалу здійснюється через досліди, пошук, гру, казку, музику, театр, танок, пісню, вірш – тобто через власну творчу діяльність. Педагогами забезпечується повноцінне проживання дитиною кожного дня, коли задовольняються фізіологічні, пізнавальні, духовні, естетичні, комунікативні та інші потреби, запити, інтереси з урахуванням бажань, можливостей, здібностей і нахилів малюка. 

                                           

                                                  

    

        Згідно з вимогами Базової програми «Стежинки у Всесвіт» організоване навчання у формі занять проводиться, починаючи з третього року життя.        Кількість і тривалість занять поступово зростають з  дорослішанням дітей:для дітей 3-го року життя – 1-2 заняття на день тривалістю 10-15 хв; для дітей 4-го і 5-го років життя – 1-2 заняття на день відповідно тривалістю 15-20 і 20-25 хв;у старшому дошкільному віці – 2-3 заняття на день впродовж 1-1.5 години щодня, тривалість 25-30 хв.   

         Педагог заздалегідь продумує мету, час, місце, умови, хід проведення роботи, потрібний для цього матеріал, обладнання, її зв'язок з іншими формами організації життєдіяльності, а також передбачає можливі дії дітей, форми впливу на них та очікувані результати.     

       Найсприятливіший час для залучення дітей до організованих занять – це період у ранкові години від

                     9.00    до   11.00.  

  

  Наш девіз: «Дітям – комфортно, батькам зручно.»